Doelen bereiken of frustraties en angsten stimuleren en uiten?

  • Home
  • EMDR
  • Doelen bereiken of frustraties en angsten stimuleren en uiten?

Doelen bereiken: (van verkiezingscampagnes tot persoonlijke contacten met je buren)

In de NLP zijn Rapport, (Frans voor afstemming, contact) en ecologie-check uitgangspunten voor ieder contact met een ander en voorwaarde om doelen te bereiken.

Rapport: afstemmen is nodig om contact met een ander te krijgen, zonder afstemming ontstaat geen contact, en is een gesprek over of overeenstemming over moeilijke onderwerpen nagenoeg uitgesloten.

Afstemmen kun je op verschillende manieren doen, woordgebruik, spreektempo, spreekvolume, houding, ademhalingsfrequentie, bewegingen, blik, glimlach, begrip tonen, herhalen van woorden, aanvullende vragen stellen etc.

Als je Rapport hebt, is er contact, verbinding. Vanuit rapport kun je vervolgens in gesprek gaan en als er rapport is is het gemakkelijker om vanuit dat vertrouwen de ander uit te nodigen om een op een andere manier naar een situatie te kijken en mogelijk daardoor de ander uitnodigen zijn of haar visie of conclusies bij te stellen.

Ecologie check: bij al je doelen, uitspraken en acties kun je jezelf de vraag stellen: Kan iets of iemand in mijn omgeving onoverkomelijke last of hinder ondervinden van mijn actie? Is je uitspraak ecologisch verantwoord?

Zo nee, hoe kun je je actie of doel of uitspraak zodanig bijstellen of taalkundig herformuleren, dat er geen onoverkomelijke bezwaren zullen bestaan.

Je zult zien, enig onderzoek maakt dat je je doelen, je uitspraken en meningen zodanig kunt formuleren zodat je recht doet aan alle partijen. (win-win situaties)

Het vraagt enige zelfreflectie, geduld, nadenken alvorens primitieve gevoelens en belevingen direct onder woorden te brengen en deze op wat voor wijze dan ook te publiceren.

In de huidige tijd is het buitengewoon verleidelijk direct via twitter, facebook, hyves, mailings, krantensites, nieuwssites, discussieplatforms en forums je mening of idee in te tikken om je eigen frustraties kwijt te raken, maar bereik je daar ook je doelen mee? En zijn je uitspraken ecologisch verantwoord?

Gaat het om je doelen te bereiken of gaat het om je frustraties en angsten uit te leven?

Dit geldt zowel in grote onderwerpen als verkiezingscampagnes, alsook in kleine zaken als onenigheid met buren over een schutting of geluiden. Wat wil je bereiken?

Momenteel zeer actueel in de Nederlandse politiek, wat willen we in en met  Nederland bereiken? En hoe zoeken we contact en verbinding?
Samenleven in een plezierig land, samenwerken in Europa, streven naar rechtvaardigheid, gelijkheid, tevredenheid, vooruitgang, ontwikkeling, respect voor andere meningen, ideeën, geloofsovertuigingen, echte democratie?

Of kijken we alleen naar eigen belang, egoisme, angst  en paniek zaaien, stress en spanning oproepen, verdeel en heers politiek, Nederland en Nederlanders alleen ieder voor zich, kijken we alleen naar wat `Europa` ons kost of kijken we ook naar wat het ons oplevert, in ontwikkelingen, afstemming, gezamenlijk milieubeleid bijvoorbeeld.

Zijn mensen alleen een kostenpost, of willen we investeren in menselijkheid?

NLP coaching kan behulpzaam zijn in het onderzoek van de subjectieve belevingen en bij het stellen van verantwoorde, haalbare, positief taalkundig geformuleerde doelen die ecologisch verantwoord zijn.

Zoals hypnotherapeut Milton Ericson al zei: “I don’t know, but I’m verry currious to find out” ………..

Voor meer informatie: Joost Ostendorf Coaching Deventer, NLP coaching, stressreductie, traumatherapie, effectief communiceren.