Lucia de B. vrijgesproken: vanuit NLP verklaard: hoe overtuigingen je op het verkeerde been kunnen zetten!!

  • Home
  • EMDR
  • Lucia de B. vrijgesproken: vanuit NLP verklaard: hoe overtuigingen je op het verkeerde been kunnen zetten!!

6,5 jaar vastzitten in een gevangenis, iedereen minacht je omdat je kinderen en ouderen vermoord zou hebben. Zowel bewakers als medegevangenen, om over de publieke opinie nog maar te zwijgen.

Een rechter, en later nog een hoger beroep rechter heeft een verzameling toevalligheden gecombineerd en geconcludeerd dat ze het wel gedaan moet hebben. Levenslange gevangenisstraf!

En je weet zelf dat je het niet gedaan hebt…. hoe moet dat zijn…..Wat een trauma loop je hiermee op?

Hoe vecht je of hoe verweer je je tegen beeldvorming, en onterechte conclusies? en hoe verwerk je het trauma?

Rechterlijke dwalingen, er zijn er al diversen in de laatste jaren omdat het systeem niet klopt. Justitie wil zaken uiteraard snel oplossen. (eventuele fouten willen ze om die reden liever niet zien en ze geloven in hun eigen conclusies en doen alles om die geloofwaardig te maken)

In mijn coaching gebruik ik altijd de mirage om uit te leggen hoe het brein werkt ten aanzien van conclusies die je maakt in je brein.

Het zijn 2 holle schalen die aan de binnenkant spiegelend zijn. binnen in  de onderste schaal zet je het kleine varkentje. door de spiegelingen wordt het varkentje levensecht boven de bovenste schaal geprojecteerd. Je ziet zelfs de onderkant van het varkentje spiegelen in de (niet bestaande) glasplaat in de bovenste schaal.

Je brein is er zonder meer van overtuigd dat er een varkentje staat, en als ik mensen vraag hem te pakken probeert iedereen het varkentje te pakken. Iedereen is zeer verbaasd, hoe kan dat nou?

Het brein trekt een conclusie op basis van wat je ziet. Echter, wat je ziet is lang niet altijd de werkelijkheid.

In de NLP wordt dat benoemd in het uitgangspunt: “de kaart is niet het gebied!”

Zo ook onder andere in de zaak Lucia. Iemand met “gezag” trekt op basis van zijn eigen visie een conclusie, maar klopt die wel? of is er sprake van een tunnelvisie en nemen anderen zelfs deze tunnelvisie ook klakkeloos voor waar aan? ongeacht de consequenties die dat voor de betrokkenen kan hebben!

Jaren later blijkt de dwaling, hoe heeft dit kunnen gebeuren is de vraag in menig talkshow.

Als we er met z’n allen eens wat vaker bij nadenken dat onze kaart niet altijd het gebied is, dat onze waarnemingen een interpretatie van onze gedachten is, dat onze conclusies slechts gebaseerd zijn op onze (vaak beperkte en eenzijdige) waarnemingen, dan kan enige relativiteit veel onrecht voorkomen.

NLP coaching is een geweldig middel om jezelf bewust te worden van je beperkingen die je waarnemingen met zich meebrengen. Je kunt jezelf trainen kritisch te kijken naar je conclusies, je trainen de situatie eens vanuit een ander perspectief te bekijken en te onderzoeken wat er nu werkelijk gebeurt. En niet om dingen beter te weten, maar om de relativiteit van je conclusies in acht te nemen en je te realiseren dat er meerdere kanten aan een waarneming zitten en er dus meerdere waarheden mogelijk zijn.

Lucia, ik hoop dat deze 6,5 jaar je sterker gemaakt hebben en dat je deze jaren niet als verloren gaat zien, maar dat ze je kracht geven in jezelf te blijven geloven in de wetenschap dat je anderen ook aan het denken hebt gezet over conclusies!

Joost Ostendorf        www.joostostendorf.nl

Als je wilt reageren op dit blog, klik hieronder op comment