PTSS onder politie agenten

PTSS ( posttraumatische stress stoornis) is een verzameling van psychische klachten ten gevolge van een heftige traumatische beleving. In DSM IV is deze PTSS ingedeeld bij angststoornissen. De klachten kunnen bestaan uit vermoeidheid, angst, paniek, nachtmerries, slaapstoornissen, flash-backs, spanningen, irritaties. Als deze langer dan een maand aanhouden wordt PTSS gediagnostiseerd.

Een mens heeft gelukkig een groot herstellend vermogen, en de meeste klachten zullen na verloop van tijd vanzelf afnemen door dit herstellend vermogen.  Duurt dit echter te lang, en komt men zelf niet tot rust om het zelfoplossend vermogen voldoende de kans te geven te herstellen, dan kan een angststoornis ontstaan.

Politie agenten komen uiteraard vaak in gecompliceerde situaties terecht, variërend van verkeersongevallen, branden, geweldsmisdrijven, zelfmoorden, ruzies, bedreigingen, rellen, enzovoorts. Van een agent wordt verwacht snel en adequaat te handelen. Hiervoor zijn zij ook degelijk opgeleid en getraind. Dat neemt niet weg dat veel situaties als zeer traumatiserend kunnen worden ervaren. Als de ene melding is afgerond kan de volgende zich alweer aandienen, en gaan ze weer verder. De hoeveelheid ervaringen kan zodanig zijn, dat verwerking ervan de nodige tijd vergt, en iedereen weet dat de werkdruk en onderbezetting bij de politie veel van deze mensen vergen. Agenten willen zich graag blijven inzetten, en het spreken over en verwerken van traumatische ervaringen kan dan wel eens in de vergetelheid raken, terwijl van binnen, de verwerking wel aandacht vraagt, en dan liggen de psychische klachten snel op de loer.
De cultuur binnen een korps speelt dan ook een belangrijke rol, is er aandacht voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt? niet alleen door leidinggevenden, maar ook door collega’s onderling?  Wordt er onderling over gesproken, of is er een sfeer van: niet zeuren, aanpakken, doorgaan, je niet laten kennen.

Gelukkig is er de laatste tijd een toenemende aandacht voor wat agenten meemaken. Zowel voor wat ze door noodlottige gebeurtenissen beroepshalve meemaken, als ook voor het agressieve gedrag van relschoppers, uitgaanspubliek onder invloed van drank en drugs, verkeersagressie, en andere vormen van verharding binnen de maatschappij.

Het goede nieuws is dat PTSS goed te behandelen is, onder andere met behulp van EMDR therapie. EMDR (eye movement desensitization en reprocessing) is een trauma verwerkingsmethodiek die ervoor zorgt dat het natuurlijke oplossingsvermogen van het onbewuste brein, ondersteund wordt in het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Het uiteindelijke effect is dat je neutraal kunt terugdenken aan traumatische ervaringen zonder dat de bijbehorende traumatische gevoelens en herbelevingen optreden. Een herinnering haal je niet weg, wat is gebeurd, is gebeurd, maar je gaat je realiseren dat iets ooit is gestart, ooit is geëindigd, en dat het nu zoveel tijd later is, en er geen noodzaak is voor de herbeleving.  De beleving wordt gedesensitiseerd, in perspectief geplaatst, met behulp van het oplossingsvermogen, relativeringsvermogen, intuïtie en gevoel. Hierdoor kun je ook interne hulpbronnen aanboren en beschikbaar maken voor toekomstige situaties die doen denken aan de traumatische beleving.

EMDR is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapievorm voortgekomen uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
Richard Bandler, NLP grondlegger, ontdekte dat de stand en bewegingspatronen van de ogen verband houden met activiteiten in bepaalde delen van het brein.  Connirae en Steve Andreas hebben vanuit dit principe de EMI ontwikkeld. Een therapie die met geleide oogbewegingen bepaalde gebieden in het brein doet activeren waardoor traumatische ervaringen worden verwerkt. Oplossingsmogelijkheden uit het hele brein worden geïntegreerd in het omgaan met het issue.
Eén van Bandlers toenmalige medewerksters, mevrouw Shapiro, heeft EMDR daarna wetenschappelijk uitgezocht en in de reguliere psychologie is EMDR inmiddels doorgedrongen en gewaardeerd in het verwerken van traumatische ervaringen.

Hopelijk gaan de leidinggevenden en andere mensen die politie agenten begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen meer en meer gebruik maken van EMDR en kunnen de agenten snel en effectief van hun klachten afgeholpen worden. Dit zodat ze zich zelf weer sterk en krachtig kunnen voelen en hun mooie werk als agent nog lang en met plezier, ondanks alle zware en belastende omstandigheden, kunnen uitvoeren.

In mijn praktijk voor NLP coaching, traumaverwerking en stressreductie, biedt ik ook EMDR therapie bij traumaverwerking, angstbehandeling en PTSS behandeling. Voor meer informatie raadpleeg mijn website, www.joostostendorf.nl of klik hier: https://www.joostostendorf.nl/therapievormen/emdr/