traumaverwerking met EMDR of Tetris spelen?

  • Home
  • EMDR
  • traumaverwerking met EMDR of Tetris spelen?

Al geruime tijd is bekend dat oogbewegingen enorme invloed hebben op het omgaan met, en verwerken van traumatische ervaringen.

Wetenschappers doen het ene na het andere onderzoek naar de precieze werking, maar het effect is onomstreden.

Met EMDR laat je de cliënt (kort) associeren in de laatste keer van de traumatiesche ervaring.  Je laat hem of haar de traumatische ervaring classificeren door er een cijfer aan te geven. (0 = goed, 10 = zeer hevig)

Vervolgens laat ik de cliënt zich concentreren op het cijfer, en/of het beeld en ga ik prikkels toedienen die de linker en rechter hersenhelft activeren. Dit kan door oogbewegingen, piepjes op een koptelefoon, of door taps op handen of knieën.

Het bewuste brein is actief met de prikkels, en het onbewuste is bezig met het zoeken op oplossingen voor het issue (wat ook in dromen gebeurt).

Na 1 of 2 minuten vraag ik de traumatische belevenis opnieuw te classificeren. Doorgaans zakt het cijfer zienderogen.

Het is eerder gebleken dat het brein na een traumatische ervaring ongeveer 6 uur nodig heeft om een en ander te duiden en conclusies te trekken. (helaas zijn dit vaak negatieve en belemmerende conclusies)

Ik was dan ook niet verbaasd te lezen dat het spelen van het spel Tetris een vergelijkbaar effect heeft. Je brein is druk met sorteren van blokjes, beelden, en logica en daardoor krijgt het brein geen gelegenheid zich bezig te houden met het trauma.

In dit onderzoek wordt zelfs aangetoond dat wanneer mensen binnen 4 uur het spel Tetris spelen, het brein door de visuele activiteit verstoord wordt in het vormen van de traumatische en belemmerende overtuigingen.

voor meer informatie neem contact op via www.joostostendorf.nl/contact

de EMDR in de coaching van Joost Ostendorf Coaching wordt (soms deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket van de meeste ziektekostenverzekeringen op basis van NVPA erkenning. Voor exacte vergoeding raadpleeg uw polis onder alternatieve zorg.

https://www.nu.nl/games/2376543/tetris-kan-traumatische-herinnering-deels-voorkomen.html