Vergoeding alternatieve zorg Salland / Eno

  • Home
  • EMDR
  • Vergoeding alternatieve zorg Salland / Eno

Als NLP-coach en psychosociaal therapeut ben ik al jaren erkend door de beroepsverenigingen NVPA en RBNG. Deze beroepsverenigingen zien er op toe dat aangesloten therapeuten kwaliteit van zorg leveren en houden toezicht, voeren audits uit en registreren bijscholingsactiviteiten. Tevens verzorgen ze klachtenregelingen, bijscholingen en onderhouden contacten met zorgverzekeraars.

Op basis van deze gegevens vergoeden bijna alle zorgverzekeraars de zorg geleverd door de erkende leden vanuit het aanvullende pakket onder de noemer alternatieve zorg. Zorgverzekeraar Salland /Eno  in Deventer, is een van de weinigen die deze beroepsverenigingen niet erkend.

Twee jaar geleden heb ik hen verzocht toch mijn coaching / therapie te vergoeden. Een verzekeringsarts heeft bij mij een uitgebreide audit uitgevoerd, waarbij protocollen, procedures, klachtenrecht, scholing, werkwijze, kwaliteit van de coaching / therapie in traumaverwerking, EMDR, NLP, hartcoherentie, stressreductie, overspannenheid, burn-out uitgebreid onder de loep zij genomen en in orde zijn bevonden.

Ik werd erkend als regionaal gecontracteerde zorgverlener waardoor mijn klanten die bij hen verzekerd zijn alsnog voor vergoeding in aanmerking komen.

Recent ontving ik een brief van Salland / Eno dat ze zonder opgaaf van redenen stoppen met het vergoeden van alle gecontracteerde zorgverleners. Er zat een kort overzicht bij van wat  Salland / Eno nog wel als alternatieve zorg vergoed.  Dit is echter schrijnend weinig. Wel blijven ze reclame maken dat ze goedkoop zijn als verzekering, ja, dat is zo natuurlijk wel logisch.

Wie dus in aanmerking wil komen voor redelijke vergoedingen vanuit alternatieve zorg doet er goed aan voor 1 januari 2013 over te stappen naar een andere verzekering. (bijvoorbeeld VGZ, IZZ, Achmea, Menzis, Unive) Op mijn homepage staat onderaan een link naar een uitgebreid overzicht van vergoedingen door verzekeraars.

Een gezond 2013 toegewenst.